Hest

Seniorforsikring

Senior Sygeforsikring - Livslang

Hvilke heste kan forsikres?

Forsikringen kan tegnes heste som er fyldt 16 år men endnu ikke fyldt 20 år forsikringen løber til den opsiges eller når hesten dør.

Senior sygeforsikringen tegnes som en selvstændig forsikring.

Forsikringen kan ikke tegnes for trav- og galopheste. 

Hvad dækker forsikringen?

Sygeforsikring dækker 75% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden.

Sygeforsikringen dækker op til. kr. 20.000,- pr. år og/eller pr. skadesbegivenhed.  

For forsikringen gælder en selvrisiko på kr. 1.500 pr. skade.

Forsikringen dækker:

 • Nødvendig dyrlægeundersøgelse og behandling af hesten
 • Medicin m.m. anvendt af dyrlægen

Følgende dækkes også, når det er forhåndsgodkendt
af FIRST. A/S:

 • Laserbehandling
 • Første sygebeslag
 • Tandbehandling, men alene nødvendiggjort af ulykkestilfælde


Forsikringen dækker ikke:

 • Udgifter til forebyggende behandlinger, herunder fodertilskud når dette ikke er forhåndsgodkendt af FIRST jfr. ovenstående, håndkøbspræparater, behandling mod orm, jern- og vitaminbehandling.
 • Vaccinationer eller behandling med stimulerende præparater.
 • Alternative behandlinger, der ikke er forhåndsgodkendt af FIRST jfr. ovenstående.
 • Forebyggende OCD operationer.
 • Beslag eller sygebeslag udover hvad der følger under forhåndsgodkendt behandling ovenfor.
 • Ufrugtbarhedsbehandling og fødselshjælp samt behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, herunder skylning i forbindelse med bedæknings/inseminerings og fødselsinduceret infektion og tilbageholdt efterbyrd.
 • Caslick-operation.
 • Kastration samt klap- og urhingsteoperation samt komplikationer i forbindelse med og som følge af disse indgreb.
 • Skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller nymfomani.
 • Transport af hesten samt pension i forbindelse med ophold på dyrehospital eller klinik.
 • Udgifter til attestudstedelse.
 • Udgifter til aflivning og destruktion samt forberedelse hertil medmindre der er tale om aflivning i henhold til Lov om værn af dyr.
 • Udgifter til chipmærkning.
 • Unødvendige dyrlægeudgifter ved skift af dyrlæge midt i et behandlingsforløb – fx dobbelt/ekstra billeddiagnostiske tiltag.
 • Scintigrafi
 • MRI-scanning
 • IRAP
 • Stamcellebehandling
 • Fysioterapi
 • Kiropraktik
 • Genoptræning center
 • EMS
 • PPID
 • Forfangenhed
 • Artritis/Gigt
 • Hovsenebenslidelser
 • Degenerative ledlidelser
 • Sarcoider
 • Aldersrelatarede eller andre degenerative lidelser
 • Andre specielle behandlinger eller undersøgelser

Hvad skal der til for at tegne sygeforsikring?

For at tegne sygeforsikring kræves en handel-/klinisk undersøgelse af hesten. Denne undersøgelse må højst være 14 dage gammel på tidspunktet for begæring af forsikring.

Hvad koster Senior Sygeforsikring?

Senior Sygeforsikring koster kr. 2.531 om året. (indeks 2023)

Tegn Seniorforsikring


Tegn Seniorforsikring

Tegn Seniorforsikring

Tegn Seniorforsikring

Kontakt Hest

70 70 24 70

Email: hest@first.dk


Mand Det Nytter
x

Cookies

Dette website anvender cookies for at gemme dine præferencer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

https://first.dk/forsikringstyper/hest/seniorforsikring/