Hest

Sygeforsikring LIGHT

Sygeforsikring Light er til dig der bare gerne vil have en basal sygeforsikring til en fornuftig pris.

Hvilke heste kan forsikres?

Vi vil gerne sygeforsikre enhver hest hvis den er sund og rask og endnu ikke fyldt 16 år når du kommer til os.

Sygeforsikringen kan kun tegnes som et tillæg til livsforsikringen.

Forsikringen kan ikke tegnes for trav- og galopheste.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker 75% af nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde sket i forsikringstiden.

For forsikringen gælder en selvrisiko på kr. 1.500 pr. skade

Efter 2 skadefri år bortfalder selvrisikoen for den første sygeforsikringsskade.

Sygeforsikringen dækker op til livsforsikringssummen og højst kr. 20.000 pr. forsikringsår og/eller pr. skadesbegivenhed.

Følgende er kun dækket såfremt det er forhåndsgodkendt af FIRST. A/S:

 • Laserbehandling
 • Tildrenbehandling
 • Første sygebeslag
 • Tandbehandling, men alene nødvendiggjort af ulykkestilfælde

Hvad dækker forsikringen ikke

 • Udgifter til forebyggende behandlinger, herunder fodertilskud når dette ikke er forhåndsgodkendt af FIRST jfr. ovenstående, håndkøbspræparater, behandling mod orm, jern- og vitaminbehandling.
 • Vaccinationer eller behandling med stimulerende præparater.
 • Alternative behandlinger, der ikke er forhåndsgodkendt af FIRST jfr. ovenstående.
 • OCD operationer.
 • Beslag eller sygebeslag udover hvad der følger under forhåndsgodkendt behandling ovenfor.
 • Ufrugtbarhedsbehandling og fødselshjælp samt behandling af kroniske lidelser i kønsorganer, herunder skylning i forbindelse med bedæknings/inseminerings- og fødselsinduceret infektion og tilbageholdt efterbyrd.
 • Caslick-operation.
 • Kastration samt klap- og urhingsteoperation samt komplikationer i forbindelse med og som følge af disse indgreb.
 • Skader, der skyldes umedgørlighed som følge af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser eller nymfomani.
 • Transport af hesten samt pension i forbindelse med ophold på dyrehospital eller klinik.
 • Udgifter til attestudstedelse.
 • Udgifter til aflivning og destruktion samt forberedelse hertil medmindre der er tale om aflivning i henhold til Lov om værn af dyr.
 • Udgifter til chipmærkning.
 • Unødvendige dyrlægeudgifter ved skift af dyrlæge midt i et behandlingsforløb – fx dobbelt/ekstra billeddiagnostiske tiltag.
 • Scintigrafi
 • MRI-scaning
 • IRAP terapi
 • Fysioterapi
 • Stamcellebehandling
 • Kiropraktik
 • Genoptræning Center
 • Shockwave
 • EMS
 • IPID
 • Forfangenhed
 • Sarcoider
 • Andre specialbehandlinger eller undersøgelser

Hvad skal der til for at tegne sygeforsikring?
For at tegne sygeforsikring kræves en handel-/klinisk undersøgelse af hesten. Denne undersøgelse må højst være 14 dage gammel på tidspunktet for begæring af forsikring.

Bøjeprøve forlanges ikke for heste under 3 år.

x

Cookies

Dette website anvender cookies for at gemme dine præferencer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

https://first.dk/forsikringstyper/hest/sygeforsikring-light/